Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / S

saç: por (n), gijik (n)
safra kesesi: zare (n), hezare (n)
sağ: rast
sağ taraf: heto rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sağlık: weşîye (m)
sağlık bakanlığı: wezaretê weşîye (n)
sağrı: qineste (n)
sahife: b. sayfa
sahne: sehne (n)
saksağan: qilancik, -e
salahiyet: selahîyet (n)
salahiyetli: selahîyetdar, -e
saldırı: hêriş (n), gale (m), galim
saldırmak: hêriş kerdene, gala … kerdene, galim kerdene,
galime pira nayene, ramitene ser
salı: sêşeme (n)
salıverme: veradayîş (n)
salıvermek: vera dayene
salyangoz: şeytanok (n), korbilîyes (n), guvelik (n)
Samsat: Semsat
San Marino: San Marîno
sanal geçmiş zaman: demo vîyarteyo nîyetin (n)
sanat: huner (n)
sanatçı: hunermend, -e; senetkar, -e
sandalye: sandalî (n)
sansar: kuze (n)
Sardinya: Sardînya
sarı: zerd, çeqer
sarışın: kej, -e
satır: rêze (m)
savaş: ceng (n), herb (n)
savcı: dozger, -e
savcılık: dozgerîye (m)
savunma: pawitiş (n)
savunma bakanlığı: wezaretê pawitişî (n)
savunmak: pawitene
savunucu: pawitox, -e
saydam tabaka (gözde): perdeyê çimî (n)
sayfa: rîpel (n)
sayı: hûmar (m)
sayı sözcüğü : hûmarname (n)
sayın: birêz, -e
seçim: weçînayîş (n), vîjnayîş (n)
seçilen: weçînite (n), weçînitîye (m); vîjnaye (n), vîjnaya (m)
seçilmiş: weçînite (n), weçînitîye (m); vîjnaye (n), vîjnaya (m)
seçkin: weçînite (n), weçînitîye (m); vîjnaye (n), vîjnaya (m)
seçkin insan: rez, -e
seçmek: weçînitene (m), vîjnayîş (n)
seçmen: weçînitox, -e; vîjnayox, -e
sekiz: heşt
sekizinci: heştin, -e
sekreter: sekreter, -e
genel sekreter: sekreterê pêroyî (n), sekretera pêroyî (m)
sekreterlik: sekreterîye (m)
seksen: heştay
sekseninci: heştayin, -e
semender (bir cinsi): kelpe (n)
semender (bir cinsi): qumqumike (m), gumgumike (m)
semender (bir cinsi): maymaran (m)
sen: 1)ti 2)to
senarist: senarîst, -e
senaryo: senaryo (n)
senaryo yazarı: senaryonuştox, -e
Senegal: Senegal
senet: sened (n)
serbest: serbest
serbestiyet: serbestîye (m)
serbestlik: serbestîye (m)
serçe: mîlçik, -e; çûçik, -e
ses: veng
ses sanatçısı: deyîrbaz, -e; dengbêj, -e
sesli: vengin, -e
sesli harf: herfa vengine (m)
sessiz: bêveng, -e
sessiz harf: herfa bêvenge (m)
Seylan: Srî Lanka
sıçan: merre (n)
sıfat: sifet (n)
sıfat tamlaması: îzafeya sifetî (m)
sığınma (iltica): bextwaştiş (n), îltîca (m)
sığınmak (iltica etmek): bext waştene, îltîca kerdene
sığınma (iltica) hakkı: heqê bextwaştişî (n),
heqê îltîca (n)
sıkıyönetim: îdareyo orfî (n)
sınıf: sinife (m)
sıpa: kurrî, -ye; cehşik, -e; sîpa (m), sîpe (n)
sıra ?I (dizi): rêze (m)
sıra cümleler: cumleyê rêzkî
sıra sayılar: hûmarnameyê rêzkî
birinci: yewin, -e
ikinci: dîyin, -e
onbirinci: yewendesin, -e
onikinci: diwêsin, -e
yirminci: vîstin, -e
yüzüncü: seyin, -e
beşyüzüncü: pancseyin, -e
bininci: hezarin, -e
milyonuncu: mîlyonin, -e
milyarıncı: mîlyarin, -e
sıra ?II (üzerine oturulan sıra): sira (m)
sırt: piştî (m), qorrik (n)
sırtlan: keftar, -e
Sierra Leone: Sîyerra Leone
sigorta: sîgorta (m)
Siirt: Sêrt
sik: kir (n), xir (n), mîzî (n)
silah: çeke (m)
silah atış yeri: cayê çekeştişî (n), polîgon (n)
silahlı: çekdar, -e
silahsız: bêçek, -e
silgi: pakker (n)
Silvan: Silîvan
sincap: simore (n)
sine: sêne (n)
sinek: mêse (m), vizike (m)
Singapur: Sîngapûr
sirke (bit yumurtası): rişke (m)
sis: mij (n)
sistem: sîstem (n)
Siverek: Sêwregi
sivil: sîvîl, -e
sivillik: sîvîlîye (m)
Sivrice: Sîvrîce
sivrisinek: melşe (n), kermêşe (m), kulinge (m), vizik (n), pînge (m)
siyah: sîya, qer
siyasal: sîyasî, -ye
siyaset: sîyaset (n)
siyasi: sîyasî, -ye
siz: şima
Slovakya: Slovakya
Slovenya: Slovenya
sohbet: terraqe (m), xoşebere (m), galgale (m)
sol: çep
sol taraf: heto çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
Solhan: Bongilan
Solomon Adaları: Girawa Solomonî
soluk borusu: zulzulike (m), zuqliqe (m), zuriqe (m)
Somali: Somalya
son: b. etene
sonbahar: payîz (n)
sondaki: peyên, -e
sonuncu: peyên, -e
sonek: suffîks (n)
sorgu: persayîş (n), îfadegirewtiş (n)
sorgu hakimi: hakimê îfadegirewtişî (n)
sorgulama: persayîş (n), îfadegirewtiş (n)
sorgulamak: persayene, îfade girewtene
soru: pers (n)
soru cümlesi: cumleya persî (m)
soru işareti: nîşanê persî (n)
soru sıfatı: sifetê persî (n)
soru zamiri: zemîrê persî (n)
soru zarfı: zerfa persî (m)
sorumlu: berpirsîyar, -e
soruşturma: tehqîqat (n)
soruşturmak: tehqîqat kerdene, tehqîqat viraştene
sosyal: sosyal, cematkî
sosyal güvenlik: asayîşo sosyal (n), asayîşo cematkî (n) sosyal güvenlik hukuku: huqûqê asayîşê sosyalî (n),
huqûqê asayîşê cematkî (n)
sosyalist: sosyalîst, -e
sosyalistlik: sosyalîstîye (m)
sosyalizm: sosyalîzm (n)
sosyoloji: sosyolojî (n)
hukuk sosyolojisi: sosyolojîyê huqûqî (n)
soykırım: qirkerdiş (n), jenosîd (n)
sömestr: termîn (n)
birinci sömestr (güz dönemi): termînê payîzî (n)
ikinci sömestr (bahar dönemi): termînê wesarî (n)
sömürge: kolonî (m)
sömürgeci: kolonyalîst, -e
sömürgecilik: kolonyalîzm (n), kolonyalîstîye (m)
söz: vate (n), qisa (m)
sözcük: çekuye (m)
sözlü: fekkî
sözlü edebiyat: edebîyato fekkî (n)
sözlük: ferheng (n)
Sri Lanka: Srî Lanka
statü: statu (n)
Stockholm: Stokholm
strateji: stratejî (m)
stratejik: stratejîk, -e
stratejik yer: cayo stratejîk (n)
su: awe (m), awi (m)
suaygırı: estorê nîlî (n)
suç: suc (n), gune (n)
suç işlemek: suc kerdene
suçlamak: sucdar kerdene, gunekar kerdene
suçlanan: sucdarkerda (m),sucdarkerde (n);gunekarkerda (m),gunekarkerde (n)
suçlayan: sucdarkerdox, -e; gunekarkerdox, -e
suçlu: sucdar, -e; gunekar, -e
suçluluk: sucdarîye (m), gunekarîye (m)
Sudan: Sûdan
sukaplumbağası: kesaya awî (m), reqe (m)
sulama: awdayîş (n)
sulh: 1)aştî (m) 2)pêardiş (n), werêardiş (n)
sulh mahkemesi: dadgeha pêardişî (m), dadgeha
werêardişî (m),mehkemeya pêardişî (m), mehkemeya werêardişî (m)
Surinam: Surînam
Suriye: Sûrîye
Suruç: Sirûc
Suudi Arabistan: Erebîstanê Seûdî (n)
suyılanı: maro awî (n)
sürgü (silah sürgüsü): surme (n)
süvari: espar, -e; suwarî, -ye

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyatê Zazayan (Zaza Edebiyatı)
Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / Ş

şah: şah (n) şahbeyit: şahbeyîte (n) şahıs: kes şahıs zamiri: zemîrê kesî (n) şahit: şahid, -e şahitlik: şahidîye (m)

Kapat