Yeşil Sermaye Nereye? – Faik Bulut

“Yeşil Sermaye Nereye?” adlı kitap, 1994’te “Tarikat Sermayesinin Yükselişi” adıyla kaleme alınan serinin 1997 – 1999 yılında yeniden gözden geçirilmiş ve son verilerle genişletilmiş halindeki bir çalışmayı içeriyor. Öncelikle Türkiye’deki tarikatların holdingleşmesini ele alıyor. Bunun siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutlarının analizini yapıyor.
İslamcı şirketlerin yükselişiyle faaliyet alanlarını gözler önüne seriyor. Türkiye’de hangi şirketin hangi tarikat, cemaat veya İslamcı kesime ait olduğunu; bunlara bağlı dersane, okul, vakıf ve dernekleri sınıflandırıyor. Yeşil sermayenin gücünü, boyutlarını, İslamcı bankaların ana kaynaklarını açıklıyor.
Kitap, “Tarikat Sermayesi – 1” ve “Tarikat Sermayesi – 2” üst başlığıyla Su Yayınları tarafından basıldı. Birinci cilt, daha çok ekonomi uzmanlarını ilgilendiriyor. Bu ciltteki “İslam Ekonomisinin Eleştirisi” başlıklı konu, Türkiye ve dünyadaki canlı örnekleriyle tartışmaya açılıyor.
İkinci cilt ise, Türkiye özelinde cemaat – tarikat – siyasal İslam düzleminde ele alınmış olup, titiz ve uzun bir incelemenin ürünüdür. Özellikle İslamcıların ana kaynaklarına başvurularak yayına hazırlandı. Burada “yeşil sermaye”nin çalışma yöntemleri, taktik ve stratejileri, hedefleri konu ediliyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anatomisi çıkarılarak devletin İslamcı sermayenin doğuşundaki rolü de ele alınıyor.
Kitaptaki son bölüm tümüyle yeni. 1999 verileri kullanılarak MGK’nin 28 Şubat 1997 tarihli toplantısından sonra “irtica ile mücadele” çerçevesinde İslamcı şirketlerin yeni taktik ve stratejilerini, 28 Şubat kararlarına karşı aldıkları önlemleri ve yeni eğilimlerini tespit ediyor. Herkesin anlayacağı sadelikle yazılmış çalışma, son üç yıldır Türkiye’de çok tartışılan siyasal İslam ve İslamcı şirketler konusunda gündem yaratılmasını sağladı.

Tanıtım Yazısı
Elinizdeki kitap, birkaç yıldan beri Türkiye’de çok tartışılan ‘İslam ekonomisi, İslamcı sermaye, Tarikat holdingleri’nin ayrıntılı profilini veriyor. ‘Yeşil sermaye nereye gidiyor?’ sorusuna açıklık kazandırıyor. Fethullahçı, Nakşi, Kadiri, Menzilköy Dergâhı gibi cemaatlerle, Refat, Fazilet Partisi dahil bütün dinci kurum ve kuruluşların para kaynaklarını açıklıyor. 1999 verilerine dayanarak İslamcı şirketlerle, dinci vakıfların 28 Şubat Kararları’ndan sonraki durumlarını ele alıp inceliyor. Belgelerle donanmış bu kitap, düne, bugüne ve geleceğe ışık tutuyor.

Kitabın Künyesi
Yeşil Sermaye Nereye?,
Faik Bulut,
Su Yayınları,
Baskı Tarihi: 1999
356 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here