Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / M

Macaristan: Macarîstan (n)
Madagaskar: Madagaskar
Maden: Maden
mahalle: taxe (m)
mahkeme: dadgehe (m), mehkeme (m)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM): Dadgeha Heqanê Mêrdiman a Ewropa (DHME), Mehkemeya Heqanê Mêrdiman a Ewropa (MHME)
ceza mahkemesi: dadgeha ceza (m), mehkemeya ceza (m)
hukuk mahkemesi: dadgeha huqûqî (m), mehkemeya huqûqî(m)
idari mahkeme: dadgeha îdarî (m), mehkemeya îdarî (m)
Sulh mahkemesi: dadgeha pêardişî (m), dadgeha werêardişî(m), mehkemeya pêardişî (m), mehkemeya werêardişî (m)
ticaret mahkemesi: dadgeha bazirganîye (m), dadgeha tîcaretî(m) mahpus: hepsî, -ye
mahpushane: hepisxane (n)
makale: meqale (m)
makat: qine (m)
Makedonya: Makedonya
Malawi: Malawî
Malazgirt: Milazgir
Maldiv Adaları: Maldîv
Malezya: Malezya
Mali: Malî
maliye: malîye (m)
maliye bakanlığı: wezaretê malîye (n)
maliye hukuku: huqûqê malîye (n)
Malta: Malta
mana: mana (m)
manda: gamêş (n)
dişi manda: medege, gamêşe
genç manda: nûbere (m)
manda yavrusu (buzağı): koc, -e
sütten kesilmiş olan manda yavrusu: gedeg, -e
yaşlı erkek manda: kirdan (n)
manzum: menzûm, -e
marangoz: necar, -e
marangozluk: necarîye (m)
Marshall Adaları: Girawê Marşalî
mart: adare (m)
martı: qaqlîbaze (m), martî (m)
masa: masa (m)
masal: sanike (m), estaneke (m)
masalcı (masal anlatan): sanikker, -e
masalsal: sanikkî, estanekkî
mastar: mesder (n)
matematik: matematîk (n)
mavi: kewe
mayıs: gulane (m)
maymun: meymun, -e
Mazgirt: Mazgêrd
mebus: parlamenter, -e; mebus, -e
meclis: meclîs (n)
medeni: medenî, -ye
medeni haklar: heqê medenî
medeni hukuk: huqûqo medenî (n)
medeni usul hukuku: huqûqê ûsulê medenî (n)
medeniyet: medenîyet (n), sîvîlîzasyon (n)
mekan: ca (n), mekan (n)
Meksika: Meksîka
mektup: mektube (m)
meme: memik (n), çiçik (n), çije (n)
meme ucu: sereyê memikî (n), sereyê çiçikî (n), sereyê çijeyî (n)
mesaj: mesaj (n)
mesela: mesela, mavajîme/mavajî/mavajê
meşime: 1) b. etene 2) b. döleşi
meşru: meşrû
gayri meşru: nemeşrû, xeyrêmeşrû
meşru savunma: pawitişo meşrû (n)
meşruiyet: meşrûîyet (n)
mezra: mezra (m)
mezun: mezun, -e
mezun etmek: mezun kerdene
mezun olmak: mezun bîyene
mezuniyet: mezunîye (m), mezunîyet (n)
Mısır: Misir
mide: made (n)
Mikronezya: Mîkroneyza
millet: milet (n), netewe
milletimiz: miletê ma (n)
millet meclisi: parlamento (n)
milletvekili: parlamenter, -e; mebus, -e
milletvekilliği: parlamenterîye (m); mebusîye (m)
milli: milî, -ye; netewî, -ye
milli edebiyat: edebîyato milî (n), edebîyato netewî (n)
milliyetçi: neteweperwer, -e; miletperwer, -e; nasyonalîst, -e
milyar: mîlyar
milyarıncı: mîlyarin, -e
milyon: mîlyon
milyonuncu: mîlyonin, -e
miras: mîras (n)
miras hukuku: huquqê mîrasî (n)
misal: nimûne (m), mîsale (m)
-miş?li geçmiş zaman: demo vîyarteyo nedîyar (n)
-miş?li geçmiş zamanın hikayesi: demo vîyarteyo nedîyaro verên (n)
miting: mîtîng (n)
mizah: mîzeh (n)
mizah edebiyatı: edebîyatê mîzehî (n)
mizahi: mîzehî, -ye
modern: modern, -e
Moğolistan: Moxolîstan (n)
mola: mabên (n)
Moldavya: Moldavya
Monaco: Monako
Moritanya: Morîtanya
Moskova: Moskova
Mozambik: Mozambîk
muhabbet kuşu: tûtîyê terraqe (m), tûtîyê xoşebere (n)
muhafazakar: mihafezekar, -e; konservatîf, -e
muhafazakarlık: mihafezekarîye (m), konservatîfîye (m)
muhafız: muhafiz, -e
muhafız alayı: alaya muhafizî (m)
muhtar: keya, -ye; muxtar, -e
muhtarlık: keyayîye (m), muxtarîye (m)
muktedir olmak: şayene (şayîş), eşkayene (eşkayîş), besekerdene
muska: nuşte (n)
Muş: Mûş
Mutki: Motkî
müdire: mudire (m)
müdiriyet: mudirîye (m), mudirîyet (m)
müdür: mudir (n)
müdürlük: mudirîye (m), mudirîyet (m)
müebbet: muebbed, -e
müebbet ceza: cezaya muebbedî (m)
mülk: milk (n)
mülk sahibi: wayîra/wayîrê milkî (n)
mülkiyet: wayîrîye (m)
mülkiyet hakkı: heqê wayîrîye (n)
mülkiyet hukuku: huqûqê wayîrîye (n)
mülkiyet zamiri: zemîrê wayîrîye (n)
münakaşa: munaqeşe (m)
müvekkil: muwekîl, -e
müzekkere: muzekkere (n)
müzik: muzîk (n)

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyatê Zazayan (Zaza Edebiyatı)
Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / N

nahiye: nahîye (m) nakliye: neqlîya (n) namaz: nimaj (n) Namibia (Güneybatı Afrika): Namîbya Narman: Narman

Kapat