Fabrikada Emek Denetimi – Erkan Aydoğanoğlu

Sendikal örgütlenme ve işçi sınıfı tarihi konusunda yayımlanmış çalışmaları bulunan Erkan Aydoğanoğlu ?Fabrikada Emek Denetimi?nde, Kocaeli metal işçilerine dair bir alan araştırmasından hareketle, fabrika sistemi içinde uygulanan emek denetimine odaklanıyor. Yazar bunu da, emek sürecinde yaşanan denetim uygulamalarının tarihsel gelişimini gözeterek yapıyor. Kitapta ilkin, bir bütün olarak kapitalist emek süreci ile kapitalist emek sürecinde denetim ve gözetim uygulamalarının kökeni ele alınıyor. Çalışmanın devamında ise, 20. yüzyılla birlikte belirginleşen teknolojik gelişme ve denetim uygulamalarının değişen boyutları değerlendiriliyor.

Tanıtım Yazısı
Fabrikada Emek Denetimi kitabı, emek sürecinde yaşanan denetim uygulamalarının tarihsel gelişimi ışığında, fabrika sistemi içinde uygulanan emek denetim uygulamalarının genel olarak işçiler, özelde ise metal işkolunda çalışan işçiler üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını ele alıyor. İşçilerin işyerinde maruz kaldıkları denetim uygulamalarını nasıl yorumladıkları, ne tür tepkiler verdikleri ve denetim uygulamalarının metal işçilerinin tutum ve davranışları üzerinde nasıl etkiler yarattığını inceleyen kitap, emek süreci araştırmalarında önemli bir yer tutan emek denetimi uygulamalarını tarihsel ve güncel yönleriyle ele alıyor.

Kitabın Künyesi
Fabrikada Emek Denetimi,
Erkan Aydoğanoğlu,
Evrensel Basım Yayın,
inceleme,
Şubat 2011
195 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here