Devrimci Eğitim Şurası?ndan Notlar

DEVRİMCİ EĞİTİM ŞURASI’NDAN NOTLAR:
TÖS bu Şûra’ya “Hyde Park” dese daha yerinde olurdu. Üç gündür herkes eğitim sorunları yanında bozuk düzeni ve onun sonuçları olan bütün bozukluklara; isteklerini, düşüncelerini, inançlarını açık açık söyleyebiliyor.
Gönül, bu fikir arenasında, kendi görüşlerine uymadığı için karşı görüşleri kaba kuvvetle susturma yoluna gidenlerin de bulunmasını isterdi. Kimse onlara saldırmazdı. Kimse onları sürmez, kıymaz, sadece dinlerdi…
Şûra üyelerinin çoğunluğu öğretmen olduğu halde kıyım üzerinde pek durulmuyor. Öğretmenlerin kıyıma alışmış, onu kabullenmiş bir halleri var.
İnandıkları ülkü uğruna kıyılmayı, sürülmeyi çoktaan göze alan öğretmenler,

Devrimci Eğitim Şûrası Bildirisi

Devrimci Eğitim Şûrası Oturum Başkanı Cemal BAŞBAY
? Onuncu Komisyon raporunu da onaylamış bulunuyorsunuz. Böylece, yirmisi basılmış, üçü basılmamış 23 bildirinin görüşülmesi ve bunlar üzerindeki tartışmalar bitmiş, Komisyon raporları da oylarınızla kabul edilmiştir. Şimdi Devrimci Eğitim Şûrası adına hazırlanan bildiri arkadaşımız Nejat ERDER tarafından okunacaktır. Bildiriyi okumak üzere Nejat ERDER’i kürsüye çağırıyorum.

Nejat ERDER, kürsüye gelerek Devrimci Eğitim Şûrası Bildirisi’ni okudu:
Türkiye Öğretmenler Sendikası tarafından 1968 yılı Eylül ayının 4-8 günlerinde Ankara’da toplanan Devrimci Eğitim Şûrası’mn 5 günlük yoğun bir çalışma sonunda vardığı sonuçlar aşağıdaki bildiride açıklanmıştır:
Türkiye halkı bugün emperyalist güçlerle birlikte bu ülkeyi sömüren

Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Fakir Baykurt?un Kapanış Konuşması

Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Fakir Baykurt’un Kapanış Konuşması
Değerli arkadaşlarım,
Devrimci Eğitim Şûrası, beş gün süren çalışmalarını bitirmiştir. Şûranın ilk günü Biga’dan telgraf gönderen yurttaşımızın dilekleri yorucu ve dikkatli çalışmalar sonunda saptanmıştır. Şûranın ilk günündeki ilgi son günün bu saatine kadar devam etmiş ve umutlarımız gerçekileşmiştir. Şûra, başından sonuna kadar eğitim sorunlarını mantıklı bir açıdan ele almış ve bütün araştırma, eleştirme ve tartışma olanaklarını kullanarak bu sonuçları ortaya koymuştur. Huzurunuzda böyle bir Şûranın kapanış konuşmasını yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1969 Mayısı’nda toplayacağını kısa süre önce açıkladığı “8. Milli Eğitim Şûrası”na da başarılar dilerim.
Şûramızın başlıca niteliği, eğitim sorunlarımızı, ülkemizin temel çelişkileri içinde ele alıp incelemeyi