Çûka Keko Peko / Pepûk – Paşa Amedî

Yazar Paşa Amedî?nin İlk Kürtçe Masal kitabı ?Çûka Keko Peko/Pepûk? Nûbihar Yayınları?ndan çıktı. Paşa Amedî?nın çalışması halk masallarından oluşuyor. 11 masalın bulunduğu kitapta, Paşa Amedî?nin kendi köyüne gidip bizzat köy sakinlerinden dinleyerek yazdığı masaların ilk bölümü yer alıyor. Yazar Paşa Amedî, kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
 “Kendi köyüme gidip araştırma yaptım, masalları bizzat şahıslardan dinleyerek kayıt altına aldım ve gereken tashihleri

İlk Kürtçe roman: Bolşevik Bir Kürt’ün Hikâyesi – Özkan Öztaş

SSCB, Kürt tarihinin en çok ürün verdiği bir döneme ev sahipliği yaptı. Yapılan Kürdoloji çalışmaları, konferanslar, kültür-sanat üretiminin mihenk taşları Reel Sosyalizmin desteğiyle Kürt halkına sunuldu. Sovyetlerin, özellikle de Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Ermenistan Sovyet’inin bünyesinde yapılan çalışmalarda Kürtler aktif görev aldılar.

İşte bu kişilerden biri Ereb Şemo, çalışmalarından biri de ilk Kürtçe roman olan “Şıvané Kurmanca” Türkçe çevirisi ile “Kürt Çoban”dır.

Kürtlerin Kapitalizm Öncesi Tarihi’nin Maddesi – Müslüm Erdoğan

“Asıl, insana yararlı olmak üzere değiştirilecek olan gerçeklik, elbet içinde bulunduğumuz şimdiki olaylardır. Ancak, şimdiki olaylardan hiçbiri daha önceki olayların diyalektik ürünü bulunmaktan çıkamaz. Her şimdiki olay, geçmiş olayların sonucudur. Bugünün gerçekliği, ister istemez dünün gerçekliklerinden çıkagelmiştir. Bugüne dek gelmiş geçmiş gerçekliklerin topuna birden bilim dilinde Tarih adı verilir.”

“… insancıl düşünce ve davranışın özü gerçeklik ise, gerçekliğin kökü Tarihtir.”

Firdevsi’nin Şahname’sinde Kürtler / Kurd di Şahnameya Firdewsi de – Seccat Aydınlu

Fars edebiyatının en eşsiz şair ve düşünürlerinden biri olan Firdevsi’nin, Şahname adlı eserini yarattığı günden bugüne dünya destan literatürünün de en saygın köşesinde yer edinmiştir. Firdevsi’ye bu evrensel değeri kazandıran elbette ki Şehname’nin, özellikle Ortadoğu halklarının edebiyatı olmak üzere dünya edebiyatı üzerindeki çağını aşan bir etki alanına sahip olmasıdır. Firdevsi’nin Şehname yapıtıyla Ortadoğu’da yaşayan halkların yazılı ve sözlü edebiyatını derinden etkileme nedenlerinden belki de en önemlisi söz konusu halklara dair doğrudan kimi zaman da dolaylı bir şekilde kültürel ve bugünkü anlamıyla sosyolojik veriler sunmasıdır.

Fido – Rojin Zarg

Fîdo, anı-günce tarzından çok, sözlü Kürt edebiyatının bir örneği. Küçük küçük hikâyelerden oluşmuş bir anı-günce tarzında bir kitap olarak karşımıza çıkan eserde hikâyelerin ortak kahramanı Fîdo?dur. Fîdo, hayali bir roman veya hikâye kahramanı değildir. O, yaşamın içinde olan ve yaşayan biridir. Fîdo, yoksul bir köylüdür. Çocukluğundan beri hep soru soran ve kolay ikna olmayan biridir. Asi bir ruha sahip olan Fîdo toplumun sorgusuzca benimsediği doğruları sorgulayan ve aklına yatmadıkça karşı çıkan biridir.

Nazê, Bir “Göçüş” Öyküsü – İrfan Aktan

(*) İrfan Aktan “Nazê, Bir “Göçüş” Öyküsü” adlı kitabında, 2005 tarihinde 104 ya da 105 yaşında olan Iraklı zengin bir Yahudi ailesinin tek kızı olan babaannesi Naze’nin yaşam öyküsünü anlatıyor, aktarıyor.
Anlatılan sadece İrfan’ın babaannesinin değil, bu ülkenin de kısmi tarihi. İrfan, yöre insanının 100 yıllık yaşam koşullarını, geleneklerini, göçlerini, gerçeklerini gözler önüne sererken, Türkiye’nin gayrıresmi olarak hiç değinilmeyen tarihine de ışık tutuyor. Bir tür sözlü tarih çalışması sayılabilecek bu kitapta, Nazê yöre kadınının 100 yıldır yaşadığı koşulları şu dizelerle dile getiriyor:

Mem û Zîn Destanı’nın perde arkasındaki gerçekler

Özkan Öztaş’ın hazırlayıp sunduğu 13.12.2012 tarihinde SoL Radyo’da Mezopotamya’nın Sesi adlı programda Mem û Zîn Destanı’nın perde arkasındaki gerçekler anlatılıyor. Ayrıca ortadoğu ve jazz’ı buluşturan bir ezgi sizleri bekliyor. 
Dinlemek için…

Ermeni Edebiyatında Kürtler (Abovyan yazıtlarında)

?En sert ve acımasız mevsim kıştır. Ama Kürtler kışın 20-25 derece soğuğunda bile yalın ayakla çalışıyor ve geziyorlar. Hastalıklarını otlarla iyileştirmeye çalışıyorlar. Yaşlıları bile çok moralli ve genç gibi ayaktadırlar. Onlarda 120-130 yıl yaşayanları az değil. Kürtleri ilk bakışta tanıyabilirsiniz cesur bakışları ve korku salan bir duruşları vardır? Kürtler söz verdiğinde, emanet aldığında yâda, sır konusunda söz vermişse onu saklarlar. Bir Kürt hayatından vazgeçer ama bu sözünden vazgeçmez.