Yorum yapın

Daha fazla Yazar/Kitap Listesi
NİKOLAY GAVRİLOVİÇ ÇERNİŞEVSKİ

Bir Genç Kızın Öyküsü Nasıl Yapmalı? Adressiz Mektuplar Sanatla Gerçeklik Arasındaki Estetik İlişkiler Turgenyev? in ?Asya?sının İncelemesi Üzerine Görüşler Çernişevski?nin...

Kapat