TURAN DURSUN

Müslümanlık ve Nurculuk Şeriat Böyle Kur?an Ansiklopedisi (8 Cilt Takım) Kutsal Kitapların Kaynakları 1-2-3 Babam Turan Dursun – Abit Dursun

RUHİ SU

Ezgili Yürek Ruhi Su Türküleri – Hazırlayan: Karabey Aydoğan ?Bir de Ruhi Su Geçti? ? Füsun Akatlı Ezgileri Susturulamayan Bir Yürek Ruhi Su ? Tamer Uysal Ses anıtı: Ruhi Su – Haydar Ergülen Ruhi Su’nun Sabahattin Ali ve ailesi ile olan dostluğu

RİCHARD DAWKİNS

Ataların Hikâyesi: Yaşamın Kökenine Yolculuk Kör Saatçi Gen Bencildir Tanrı Yanılgısı Olasılıksızlık Dağına Tırmanmak

FAZIL SAY

Yalnızlık Kederi / Bir Müzisyenin Notları Metin Altıok Ağıtı

MİCHAEL ENDE

Bitmeyecek Öykü Momo Dilek Şurubu Ayna İçinde Ayna Cim Düğme ve Lokomotifçi Lukas Cim Düğme Ve Vahşi 13?ler

ERNEST HEMİNGWAY

Çanlar Kimin İçin Çalıyor Klimanjaro?nun Karları adlı öykü Silahlara Veda Kilimanjaro?nun Karları

STEFAN ZWEİG

Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castello Calvin’e Verlaine (Dürüst Aptal Efsanesi) Yıldızın Parladığı Tarihsel Anlar (14 Tarihsel Minyatür) Sahaf Mendel ? Bir Kadının Yirmi Dört Saati Yakan Sır ? Alacakaranlık Öyküsü Karışık Duygular Amok – Usta İşi Bir Kalbin Ölümü – Mürebbiye Satranç Ustası – Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Uzun Öyküler) Merhamet Korku (Uzun Öykü)

SAMUEL BECKETT

Godot?yu Beklerken Üçleme: Molloy / Malone Ölüyor / Adlandırılamayan Hiç İçin Metinler

REFİK DURBAŞ

Ahmed Arif Anlatıyor: Kalbim Dinamit Kuyusu Çırak Aranıyor ? Toplu Şiirler 1 / Hatıram Olsun ? Toplu Şiirler 2

RİCHARD BACH

Meraklılar Peki Ya İnsanlar? ? Özlem Pekcan (Meraklılar hakkında) Martı Jonathan Livingston

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL

Nikolay Vasilyeviç Gogol ‘un Hayatı Ölü Canlar Burun Palto Müfettiş Fayton adlı öykü Taras Bulba Ölü Canlar (Çizgi Roman) Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları Petersburg Öyküleri

NİKOLAY GAVRİLOVİÇ ÇERNİŞEVSKİ

Bir Genç Kızın Öyküsü Nasıl Yapmalı? Adressiz Mektuplar Sanatla Gerçeklik Arasındaki Estetik İlişkiler Turgenyev’ in “Asya”sının İncelemesi Üzerine Görüşler Çernişevski’nin Bir Romanı, Ne Yapmalı? – Georgi Plehanov Nikolay Gavriloviç Çernişevski (1828-89) – Vefa Saygın Öğütle Zararlı Erdem Gününden Önce Doğan Bir Roman Nasıl Yapmalı ve Çernişevski – Asım Gönen Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileri Bir Gönül