ERNEST HEMİNGWAY

Çanlar Kimin İçin Çalıyor Klimanjaro?nun Karları adlı öykü Silahlara Veda Kilimanjaro?nun Karları

STEFAN ZWEİG

Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castello Calvin’e Verlaine (Dürüst Aptal Efsanesi) Yıldızın Parladığı Tarihsel Anlar (14 Tarihsel Minyatür) Sahaf Mendel ? Bir Kadının Yirmi Dört Saati Yakan Sır ? Alacakaranlık Öyküsü Karışık Duygular Amok – Usta İşi Bir Kalbin Ölümü – Mürebbiye Satranç Ustası – Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Uzun Öyküler) Merhamet Korku (Uzun Öykü)

SAMUEL BECKETT

Godot?yu Beklerken Üçleme: Molloy / Malone Ölüyor / Adlandırılamayan Hiç İçin Metinler

REFİK DURBAŞ

Ahmed Arif Anlatıyor: Kalbim Dinamit Kuyusu Çırak Aranıyor ? Toplu Şiirler 1 / Hatıram Olsun ? Toplu Şiirler 2

RİCHARD BACH

Meraklılar Peki Ya İnsanlar? ? Özlem Pekcan (Meraklılar hakkında) Martı Jonathan Livingston

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL

Nikolay Vasilyeviç Gogol ‘un Hayatı Ölü Canlar Burun Palto Müfettiş Fayton adlı öykü Taras Bulba Ölü Canlar (Çizgi Roman) Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları Petersburg Öyküleri

NİKOLAY GAVRİLOVİÇ ÇERNİŞEVSKİ

Bir Genç Kızın Öyküsü Nasıl Yapmalı? Adressiz Mektuplar Sanatla Gerçeklik Arasındaki Estetik İlişkiler Turgenyev’ in “Asya”sının İncelemesi Üzerine Görüşler Çernişevski’nin Bir Romanı, Ne Yapmalı? – Georgi Plehanov Nikolay Gavriloviç Çernişevski (1828-89) – Vefa Saygın Öğütle Zararlı Erdem Gününden Önce Doğan Bir Roman Nasıl Yapmalı ve Çernişevski – Asım Gönen Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileri Bir Gönül